Free Joomla Templates
Avaleht


Tere tulemast meie kooli kodulehele!.

Kallemäe Koolis õpivad õpilased lihtsustatud-(LÕK), toimetuleku- (TÕK) ja hooldusõppekava (HÕK) alusel. Õppetegevus toimub kahes õppehoones:

1)Kallemäe õppehoone paikneb Valjala vallas Kallemäe külas ja

2)Kallemäe Kooli Kuressaare filiaal Kuressaares Suur-Põllu 4.


Meil on hea meel olla abiks ka väljaspool kooli!


Kui Sa oled hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetaja, kasvataja või lapsevanem ning Sul on tekkinud nende laste õpetamise või kasvatamisega seoses küsimusi, siis julgustame Sind võtma ühendust meie maja direktori, õppealajuhataja, õpetajate või kasvatajatega. Meie töötajad on erialase ettevalmistusega, rikkaliku kogemusega ning täiendavad end pidevalt uute sobivate õppemeetodite kasutamise, õpikeskkonna loomise, sobivate õppekavade (nt: IÕK – individuaalne õppekava) ning õppevahendite koostamise jne osas.


Võta ühendust ja küsi julgesti!
Küsitlus

20.veebruarist 30.märtsini 2018 toimub riiklik üldhariduskoolide rahuloluküsitlus, millega kogutakse andmeid erinevate osapoolte kooliga rahulolu ja sellega seotud tegurite kohta. Vastama on oodatud HEV koolide 8. klassi lihtsustatud õppekaval õppivad õpilased; kõik õpetajad ning põhikooliõpilaste vanemad. Et tagasiside oleks usaldusväärne on iga vastus väga tähtis. Küsitlusi hakatakse õpilaste hulgas läbi viima igal aastal, õpetajate ja vanemate hulgas üle 3 aasta. Kõik koolid saavad enda kohta tagasiside, mida palume jagada õpilaste ja vanematega.


Üldhariduskoolide rahuloluküsitlus
Lugupeetud lapsevanem
Pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahuloluuuringus, mille viib läbi SA Innove. Uuringu käigus kogutakse infot lastevanemate kooli ja
õpikeskkonnaga rahulolu kohta.
Küsitlusele saab vastata 20. veebruar-30. märts 2018.a kolmes erinevas keeles avades üks
järgnevatest veebilinkidest:
eesti keeles: http://bit.do/innove-rahuloluLV-est
vene keeles: http://bit.do/innove-rahuloluLV-rus
inglise keeles: http://bit.do/innove-rahuloluLV-eng
Vastata soovitame selles keeles, mida paremini valdate. Küsitlusele vastamine võtab aega ca 20-30 minutit. Täpsemad juhised küsimustiku täitmiseks leiate antud kirja järgmiselt lehelt.
Küsimustikule vastamine on anonüümne, ühegi vastaja vastuseid ei ole võimalik tema isikuga
seostada. Üksiku lapsevanema vastuste kohta tagasisidet ei anta.
Edaspidi on kavas hakata lapsevanemate küsitlusi läbi viima üle kolme aasta.
Rohkem infot kõiki haridustasemeid hõlmava rahuloluhindamise kohta saab lehelt
www.hm.ee/rahulolu. Küsimuste korral palume kirjutada aadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it või helistada numbril 735 0688. Soovime head uuringus osalemist. Lugupidamisega Birgit Lao Juhatuse liige SA Innove
koolimaja

Kallemäe koolihoone, renoveeritud 2011. aastal


linnamaja

 


free pokerfree poker