Free Joomla Templates
Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid

  • nõustamiskomisjoni soovitus
  • sünnitunnistuse koopia
  • tervisekaart
  • väljavõte õpilasraamatust
  • klassitunnistus
  • iseloomustus
  • lapsevanema (hooldaja/eestkostja) avaldus
  • 1 foto õpilaspiletile

Kallemäe kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Avaldus lisaõpe

Avaldus õppeaja pikendamiseks

Avaldus Kallemäe kooli tulemiseks


Lihtsustatud õppekava järgi õppivad õpilased, samuti need toimetuleku õppekava järgi õppivad õpilased, kes vajavad õpilaskodu, õpivad Kallemäel.


Toimetuleku- ja hooldusõppekava järgi õppivad õpilased, kes õpilaskodu teenust ei vaja, õpivad Kallemäe Kooli Kuressaare filiaalis.


 


free pokerfree poker