Free Joomla Templates

Projektid

Kallemäe Kooli toimetulekuklasside õpilaste linnalaager

,,SUVEKOOL 3"

(Projekti toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu, Kuressaare Linnavalitsus)

 
Aeg
6. juuni-10. juuni kl. 9.00-16.00 
Koht
Koguneme igal hommikul kl. 9.00 Kallemäe Kooli Kuressaare filiaalis, lõpetame päeva samas hiljemalt kl. 16.00, 
ülejäänud tegevused vastavalt päevaplaanile.
Läbiviijad
Iga päev on õpilastega 2 õpetajat, 2 õpetaja - abi ja alternatiivteenistuja.
Toitlustamine
Lõunasöök ja oode.
Transport
Väljasõidud Autopark Metra AS bussiga.
Maksumus 
Vanemate omaosalus 3 eurot päev, kokku 15 eurot.

Oma lapse osalemisest suvekoolis palun teatada klassijuhatajale hiljemalt 27. maiks
Osalustasu 15 eurot palun maksta klassijuhataja kätte hiljemalt 2. juuniks.
(Kokkuleppel võimalus osaleda ka üksikute päevade kaupa)

Tegevused suvekoolis

______________________________________________________________


Kallemäe Kool esitas 15. septembriks 2012 ,,Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmile" taotluse Kallemäe Kooli basseini juurde ratastoolitõstuki
paigaldamise rahastamiseks. Aasta lõpus otsustas Siseministeeriumi juurde moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste andmise komisjon taotluse rahuldada
ja toetada tõstuki soetamist ja paigaldamist 7912,57 euroga. Projekti kogumaksumus on 9308,9 eurot.
Tänaseks on Kallemäe Kooli basseini ratastoolitõstuk Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toel paigaldatud ja kasutusvalmis.

 


free pokerfree poker