Free Joomla Templates
Pikapäevarühma teenus filiaalis

Pikapäevarühm Kallemäe Kooli Kuressaare filiaalis.

Pikapäevarühm Kallemäe Kooli Kuressaare filiaalis on mõeldud õpilaste vaba aja sisustamiseks ja järelevalve tagamiseks peale koolitundide lõppu kuni 17.45-ni. Lähtudes päevakavast, lapse individuaalsest arengust, soovist ja seisundist viiakse läbi arendavaid, mängulisi, kommunikatiivseid ja eneseteeninduslikke tegevusi. Õpilastel on võimalus füüsiliseks tegevuseks ja puhkamiseks. Samal ajal saavad lapsed võimalikke tugiteenused ja osalevad võimalusel majavälistel üritustel.

 

Pikapäevarühma põhitegevus toimub vaba aja ruumis, käsitöö klassis ja õues. Õpilasi pikapäevarühma võetakse lapsevanema (eestkostja) avalduse alusel. Pikapäevarühmas osalevad õpilased saavad koolis täiendava eine (oode).

 

Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö õppeperioodide kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja kasvatustöö päevikus. Päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis.


Pikapäevarühma avaldus

 


free pokerfree poker