Free Joomla Templates
Ajalugu

 


                     
 

 

Kallemäe Kool on asutatud 1940. aastal
1937. aastal alustati uue koolimaja ehitamist Kallemäele.
1940. aastal sai maja valmis ja jäi kohe kitsaks, sest
vahepeal oli vaja avada ka seitsmes klass.
1940.a. - Kallemäe Mitteametlik Keskkool
1950.a. - Kallemäe 7 - klassiline kool
1961.a. - Kallemäe 8 - klassiline kool
1976.a. - Kallemäe Eriinternaatkool
1991.a. - Kallemäe Kool

 

Kallemäe Kooli Kuressaare filiaal

1992.a sügisel avati lastevanemate initsiatiivil Kuressaare 4. Lastepäevakodu juures puuetega laste rühm 6 lapsega, mille baasil 1994. a sügisel moodustati nn.   puuetega laste klass, mis jäi struktuuriüksusena Kuressaare Vanalinna kooli alluvusse. 
1995. a. sügisel koliti üle Puuetega Inimeste Koja majja Pikal tänaval. Lisaks moodustati täiendavalt kolm klassi Kuressaare Väikelastekodu ruumide baasil.

1998. a. sügisel viidi Puuetega Inimeste Koja majas olnud klass üle 6. Lasteaeda Tallinna tn 64 , kuhu moodustati juurde veel üks klass.

1999.a sügiseks remonditi ja möbleeriti Kuressaare sõpruslinna Kuurne (Belgia) toetusel üks lasteaiaboks kahe toimetulekuklassi tarbeks, st 6. Lasteaeda koondati kokku olemasolevast kuuest klassist neli.

2002. a septembris jätkasid klassid tööd 6 klassikomplektina ja 45 õpilasega. 2003.a  veebruaris otsustas Kuressaare Linnavolikogu eraldada Kuressaare Vanalinna Koolist hälvikute eriõppeklassid ja moodustada iseseisev munitsipaalõppeasutus Kumalase Kool.  Paraku aga jäi koolitusluba saamata olemasolevate ruumide tuleohutusnõuetele mittevastavuse tõttu. Alustati toimetulekukooli ruumiprogrammile lahenduste otsimist. Sobivaks majaks leiti hoone asukohaga Suur- Põllu 4, mis vajas aga põhjalikku renoveerimist. 
2005 1. september liideti erivajadustega laste klassid Kallemäe Kooliga, saades Kallemäe Kooli Kuressaare filiaaliks.

2006.a detsembris alustasid Suur- Põllu 4 majas lammutustöid EBC ehitajad, jaanuarist 2007 algas ehitus- ja renoveerimistöö.
2007/2008 õppeaastast asuvad Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali toimetulekuklassid vastrenoveeritud Suur- Põllu 4 asuvas koolihoones, mis sai teoks tänu  Kuressaare Linnavalitsuse, arhitekt Katrin- Tomberg- Tohteri, Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ja EBC Ehituse ning kooli koostöö tulemusena. 

 

 


free pokerfree poker