Koolielu

Huviringid

Kallemäe õppehoones toimuvad huviringid:

Sõnakunstiring - juhendaja Signe Stern, kolmapäeviti ja reedeti 6. tund

                                (esinemiseelsetel aegadel kokkuleppel õpetajaga)

Kunstiring - juhendaja Aita Koit, teisipäeviti 3. ja 4. tund, reedeti 3.tund

Spordiring - juhendaja Meiko Saar, teisipäeviti 16.10 - 16.55

Tehnikaring - juhendaja Meiko Saar, neljapäeviti 15.20 - 16.55

Sotsiaalsed mängud - juhendaja Hanna Reek, teisipäeviti 16.10 - 16.55

 

Filiaalis toimub tunniväline huvitegevus pikapäevarühma tegevuse raames.