Meie koolist

Järelvalve

Teenistuslikku järelevalvet teostab kooli üle Haridus- ja Teadusministeerium.

Kallemäe Kool - Lääne piirkond (Pärnu)


Pärje Ülavere
Parje.Ylavere [at] hm.ee
tel 53464448; 7350167