Rehabilitatsioon

Kallemäe Kooli rehabilitatsioonimeeskond osutab sotsiaalset- ja tööalast rehabilitatsiooni.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtgrupiks on: 
* lapsed kuni 16-eluaastani;
* alaealiste komisjoni otsusel suunatud isikud.

Tööalase rahabilitasiooni sihtgrupiks on:
* 16 - 20 aastased õpilased, kellel on määratud osaline töövõime.

Teenusele registreerimise võimalused:
1) helistades tööpäeviti kell 8.00 - 16.00 telefonil +372 515 3430 (Annaliisa Ratas)
2) saates e-maili aadressil annaliisa.ratas [at] kallemae.edu.ee
3) tulles kohale aadressil Kallemäe küla, Saaremaa vald.

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:
Kaire Kiil (sotsiaaltöö, pedagoogika)
Annaliisa Ratas (eripedagoogika ja logopeedia)
Lembi Ratas (eripedagoogika, sotsiaaltöö)
Eda Põld (eripedagoogika)
Merike Rüütel (arstiteadus)
Dagmar Käärid (füsioteraapia)
Margarita Sikk (õendus)
Hanna Reek (psühholoogia)
Anneli Tõru (kogemusnõustaja)
Liina Tõru (eripedagoogika ja logopeedia)

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemine

Osutatavad rehabilitatsiooni teenused ja nende osutamise kord

Teenuste osutamise kohad

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise kord Kallemäe Koolis

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise vorm

Rehabilitatsiooniteenuste osutamise leping lapse seadusliku esindajaga

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Hinnakiri - tööalase rehabilitatsiooni teenus

Tunnetustuba filiaalis
Tunnetustuba filiaalis