Meie koolist

Õpilasesindus

Kallemäe Koolis tegutseb alates 2015/16 õppeaastast õpilasesindus, mille tegevust reguleerib

,,Kallemäe Kooli õpilasesinduse töökord".

Õpilasesindus seisab selle eest, et õpilase hääl jõuaks kooli juhtkonnani ja õpetajateni. Esindusel on oma juhatus, kuhu kuulub üks õpetaja, kes koordineerib kooskäimisi ja kaks õpilast, kellest üks on protokollija ja teine koordinaatori abi.

Õpilasesindus valib enda liikmete seast esindaja kooli hoolekogusse ning viimane on kaasatud ka õppenõukogu töösse.

NB! Kui Sul on probleem ja Sa ei taha sellest rääkida oma õpetajale, siis võid alati pöörduda ükskõik millise õpilasesinduse liikme poole ja paluda tema abi.

 

Õpilasesindusse kuuluvad 2018/19 õppeaastal järgmised õpilased:

Endrik Sugul 9. klass

Maria Hallikäär 9. klass

Maret Siim 9. klass - kuulub õpilasesinduse esindajana kooli hoolekogusse ja osaleb õppenõukogu töös

Kristo Jakobson 8. klass

Eneli Palgi 8. klass

Jaana Šorina 6. klass

Martin Muul 6. klass