Koolielu

Tagasiside küsimustikud

Tagasiside küsimustik lapsevanematele.

Tagasiside küsimustik praktikandile.

Tagasiside küsimustik asendusteenistujale.

 

Teie arvamus meie koolist ja siin toimuvast on meile oluline!