Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid

Avaldus Kallemäe kooli tulemiseks

Avaldus pikendatud õppe taotlemiseks

Avaldus lisaõppeaasta taotlemiseks

Avaldus õpilaskodu teenusele saamiseks

Avaldus õpilaskodust teenuselt lahkumiseks

Avaldus pikapäevarühmateenusele saamiseks